Onze nieuwe voorzitter

Dames, heren, SSO-liefhebbers, deelnemers, begeleiders en sympathisanten,

Zoals jullie hebben kunnen lezen is Nico van der Ploeg in mei opgevolgd door Peter Zwanenburg als voorzitter van de Stichting Samen Ontspannen. Niet de jullie bekende Peter Zwanenburg maar een andere Peter Zwanenburg, deze laatste ben ik dus.
Wellicht roept het de vraag op of we familie zijn, ja dus, we zijn volle neven. Onze vaders waren broers en goede vrienden, Peter en ik hebben aan deze vriendschap opvolging gegeven.
Ik ben korte tijd geleden gestopt met het werkzame leven en heb sindsdien de ambitie om ander vrijwilligerswerk te gaan doen als ik al deed. Dit besprak ik met Peter -ja, die andere- en hij vroeg mij of het voorzitterschap van de stichting SSO niet iets voor mij zou zijn en zo is het balletje gaan rollen.

In het bedrijfsleven en ander vrijwilligerswerk heb ik veel ervaring opgedaan in allerlei functies als medewerker van vele soorten vrijwilligersfuncties, projectmanager, fulltime voorzitter van een multinationaal medezeggenschapsorgaan, etc. Maar ervaring op het gebied waar de stichting SSO werkzaam is heb ik (nog) niet. Als vanzelfsprekend zal ik mij dit met behulp van de medebestuursleden zo snel mogelijk eigen gaan maken. Voor zover ik de medebestuursleden nu ken van de Stichting Samen Ontspannen zal het bestuur in navolging Samen gaan Besturen.
Wat ik jullie ook nog kan vertellen is dat ik de leeftijd van 65 jaar heb bereikt, getrouwd ben en geen kinderen en huisdieren heb, dat laatste kan nog komen, dat eerste maar niet meer. Ik ben als geboren Gouwenaar tegenwoordig woonachtig in Bodegraven-Reeuwijk. Verder kan ik jullie nog vertellen mijn vrouw en ik nogal reislustige types zijn en dat we dit voorlopig nog niet zullen laten.
Ik hoop van harte dat we de reizen in 2023 doorgang kunnen laten vinden, het bestuur zal zich zoals altijd met plezier inspannen en gaan voorbereiden op wat komen gaat.
Rest mij nog dank uit te spreken voor eenieder die zich ook dit keer weer in wil zetten voor de stichting en deelnemers en speciaal nog dank aan Nico van der Ploeg als latend voorzitter.
Dank!!
Peter Zwanenburg (2)

Share our website